معنی خوار شمردن

خوار شمردن
معادل ابجد

خوار شمردن در معادل ابجد

خوار شمردن
  • 1401
حل جدول

خوار شمردن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

خوار شمردن در لغت نامه دهخدا

  • خوار شمردن. [خوا / خا ش ِ / ش ُ م َ / م ُ دَ] (مص مرکب) خرد و حقیر شمردن. بی اعتبار شمردن. (یادداشت بخط مؤلف). استصغار. احتقار. نزر. غمط. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خوار شمردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

خوار شمردن در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید