معنی خوار شدن

خوار شدن
معادل ابجد

خوار شدن در معادل ابجد

خوار شدن
 • 1161
حل جدول

خوار شدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خوار شدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ذلیل شدن، به‌ذلت افتادن، پست شدن، حقیر شدن، احساس‌حقارت کردن، زبون گشتن،
  (متضاد) عزیز گشتن، عزیزشدن، بی‌ارزش شدن، بی‌قدر شدن، بی‌اهمیت شدن،
  (متضاد) مهم شدن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

خوار شدن در لغت نامه دهخدا

 • خوار شدن. [خوا / خا ش ُ دَ] (مص مرکب) بدبخت شدن. (یادداشت بخط مؤلف). || ذلیل و بی ارج و ناچیز شدن:
  بی اندازه زیشان گرفتار شد
  سترگی و نابخردی خوار شد.
  فردوسی.
  هنر خوار شد جادویی ارجمند
  نهان راستی آشکارا گزند.
  فردوسی.
  گشادن در گنج را گاه دید
  درم خوار شد چون پسر شاه دید.
  فردوسی.
  تا پدید آمدت امسال خط غالیه بوی
  غالیه تیره شد و زاهری عنبر خوار.
  عماره.
  تقویم بفرغانه چنان خوار شد امسال.
  قریعالدهر.
  زیرا که شودخوار سوی دهقان
  شاخی که بر او بر ثمر نباشد. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خوار شدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

خوار شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید