معنی خنیا

خنیا
معادل ابجد

خنیا در معادل ابجد

خنیا
 • 661
حل جدول

خنیا در حل جدول

 • آواز، نغمه، سرود
 • ترانه و آواز
مترادف و متضاد زبان فارسی

خنیا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آواز، ترانه، نغمه، سرود، موسیقی،
  (متضاد) نوحه، مرثیه، سوگ سرود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

خنیا در فرهنگ معین

 • (خُ) (اِ.) سرود، نغمه، آواز.
لغت نامه دهخدا

خنیا در لغت نامه دهخدا

 • خنیا. [خ ُ] (اِ) سرود و ساز و نغمه باشد چه خنیاگر خواننده و سازنده و سرودگوی را گویند و به این معنی بتقدیم «یای » حطی بر «نون » هم آمده است. (برهان قاطع). سرود. ساز. نغمه. آهنگ. ترانه. (ناظم الاطباء). موسیقی. (یادداشت بخط مؤلف). رامش بود اعنی سرود و بدین سبب سرودگوی را خنیاگر گویند. (صحاح الفرس):
  ز رامش جهان بانگ خنیا گرفت.
  اسدی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خنیا در فرهنگ عمید

 • سرود، آواز، نغمه،
فارسی به انگلیسی

خنیا در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

خنیا در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

خنیا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) سرود نغمه آواز.
فارسی به آلمانی

خنیا در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید