معنی خم شده

خم شده
معادل ابجد

خم شده در معادل ابجد

خم شده
  • 949
حل جدول

خم شده در حل جدول

فارسی به عربی

خم شده در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید