معنی خلیج فارس

خلیج فارس
معادل ابجد

خلیج فارس در معادل ابجد

خلیج فارس
  • 984
حل جدول

خلیج فارس در حل جدول

  • موشک بالستیک ضد کشتی ایرانی
  • آلبومی از حمید غلامعلی
لغت نامه دهخدا

خلیج فارس در لغت نامه دهخدا

  • خلیج فارس. [خ َ ج ِ] (اِخ) نام پیشرفتگی دریایی است در خشکی که بین ایران و شبه جزیره ٔ عربستان واقع است. طول آن 800هزار گز و از شطالعرب بسوی جنوب شرقی تا شبه جزیره ٔ مسندم در عمان ممتد است و از طریق دریای عمان با اقیانوس هند ارتباط دارد و تنگه ٔ هرمز آن تا دریای عمان می باشد. ولی اغلب تنگه ٔ هرمز را جزء آن می آورند. این دریا از قدیم بین اعراب بحرالفارس نام داشته و در مآخذ اسلامی نیز بدین نام آمده است و در نوشته های غربی آن پرسیکوس سینوس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

خلیج فارس در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

خلیج فارس در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

خلیج فارس در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید