معنی خلوتگاه

خلوتگاه
معادل ابجد

خلوتگاه در معادل ابجد

خلوتگاه
 • 1062
حل جدول

خلوتگاه در حل جدول

لغت نامه دهخدا

خلوتگاه در لغت نامه دهخدا

 • خلوتگاه. [خ َل ْ وَ] (اِ مرکب) محل انزوا. (ناظم الاطباء):
  یک شبی مجنون بخلوتگاه ناز
  با خدای خویشتن می کرد راز.
  (منسوب به مولوی).
  ز خلوتگاه ربانی وثاقی در سرای دل.
  سعدی.
  || شبستان. (ناظم الاطباء):
  درون بردندش از در شادمانه
  بخلوتگاه آن شمع زمانه.
  نظامی.
  || محل آسایش. (ناظم الاطباء):
  ملک روزی بخلوتگاه بنشست
  نشاند آن لعبتان را نیز بر دست.
  نظامی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خلوتگاه در فرهنگ عمید

 • جای خالی از بیگانه،

  [قدیمی] = خلوت‌خانه
فارسی به انگلیسی

خلوتگاه در فارسی به انگلیسی

 • Den, Hideaway, Nook, Retreat, Sanctum, Solitude
فارسی به عربی

خلوتگاه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

خلوتگاه در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

خلوتگاه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه