معنی خط مایل

خط مایل
معادل ابجد

خط مایل در معادل ابجد

خط مایل
  • 690
حل جدول

خط مایل در حل جدول

فارسی به ایتالیایی

خط مایل در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید