معنی خشنود

خشنود
معادل ابجد

خشنود در معادل ابجد

خشنود
 • 960
حل جدول

خشنود در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خشنود در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بشاش، خرسند، خرم، خوش، خوشحال، خوشدل، راضی، سیر، شاد، قانع، مسرور،
  (متضاد) غمگین، ناخرسند، ناخشنود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

خشنود در فرهنگ معین

 • راضی، شادمان. [خوانش: (~.) [په.] (ص.)]
لغت نامه دهخدا

خشنود در لغت نامه دهخدا

 • خشنود. [خ ُ] (ص) راضی. خوشحال. مسرور. خوش. مسرور. خرسند. شادمان. (ناظم الاطباء):
  داری گِنگی کلندره که شب و روز
  خواجه ٔ ما را ز کیر دارد خشنود.
  منجیک.
  جهان آفرین از تو خشنود باد
  دل بدسگالت پر از دود باد.
  فردوسی.
  اگر شاه خشنود گردد ز من
  وزین نامور پرگناه انجمن.
  فردوسی.
  که خشنود شد از تو بهرام گو
  چو خشنود شد از تو خشنود شو.
  فردوسی.
  چنین پاسخ آوردش اسفندیار
  که خشنود بادا ز من شهریار.
  فردوسی.
  هر آن پسر که پدر زان پسر بود خشنود
  نه روز او بد باشد نه عیش او دشوار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خشنود در فرهنگ عمید

 • شاد، شادمان، خوشحال،

  راضی، قانع،
فارسی به ترکی

خشنود در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

خشنود در فرهنگ فارسی هوشیار

 • راضی، خوشحال، مسرور، خرسند، شادمان
واژه پیشنهادی

خشنود در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید