معنی خروشان

خروشان
معادل ابجد

خروشان در معادل ابجد

خروشان
 • 1157
حل جدول

خروشان در حل جدول

 • دمان
 • غوغا کننده، نالان، پرتلاطم، متلاطم، خروشنده
مترادف و متضاد زبان فارسی

خروشان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • زاری‌کنان، غلغله‌کنان، خروشنده، غوغاکنان، فریادکنان، نالان، پرخروش، پرتلاطم، متلاطم،
  (متضاد) آرام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

خروشان در فرهنگ معین

 • (~.) (ص فا.) فریادکنان، نالان.
لغت نامه دهخدا

خروشان در لغت نامه دهخدا

 • خروشان. [خ ُ] (ق، نف) در حال خروشیدن. (یادداشت بخط مؤلف). رجوع به خروش با همه ٔ معانی آن شود:
  خروشان و کفک افکنان و سلیحش.
  خسروی.
  گرانمایه فرزند در پیش اوی
  از ایوان برون شد خروشان بکوی.
  فردوسی.
  ببست آن در وبارگاه کیان
  خروشان بیامد گشاده میان.
  فردوسی.
  همه جامه ٔ پهلوی کرد چاک
  خروشان بسر بر همی ریخت خاک.
  فردوسی.
  خروشان همی تاخت تا قلبگاه
  بجائی کجا شاه بد با سپاه.
  فردوسی.
  شبگیر کلنگ را خروشان بینی
  در دست عبیر و نافه ٔ مشک بچنگ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خروشان در فرهنگ عمید

 • خروشنده،

  (قید) در حال جوش‌وخروش و خروشیدن،

  [مجاز] جوشان،
فارسی به انگلیسی

خروشان در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

خروشان در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید