معنی خراج زمین

خراج زمین
معادل ابجد

خراج زمین در معادل ابجد

خراج زمین
  • 911
حل جدول

خراج زمین در حل جدول

لغت نامه دهخدا

خراج زمین در لغت نامه دهخدا

  • خراج زمین. [ج َ ج ِ زَ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) ضَریبَه. خراج الارض. رجوع به خراج الموظف در این لغت نامه شود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید