معنی خبرچینی

خبرچینی
معادل ابجد

خبرچینی در معادل ابجد

خبرچینی
  • 875
حل جدول

خبرچینی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خبرچینی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • جاسوسی، غمازی، نمامی، خبرکشی
لغت نامه دهخدا

خبرچینی در لغت نامه دهخدا

  • خبرچینی. [خ َ ب َ] (حامص مرکب) عمل خبرچین. رجوع به خبرچین شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خبرچینی در فرهنگ عمید

  • سخن‌چینی،

    جاسوسی،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه