معنی خاویار

خاویار
معادل ابجد

خاویار در معادل ابجد

خاویار
 • 818
حل جدول

خاویار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خاویار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • نوعی ماهی استروژن، نوعی سگ ماهی، اوزون‌برون، داراکویی، تخم‌نمک سود، ماهی استروژن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

خاویار در فرهنگ معین

 • (اِ.) تخم نوعی سگ ماهی که بسیار مقوی و گرانبهاست.
لغت نامه دهخدا

خاویار در لغت نامه دهخدا

 • خاویار. (اِ) تخم انواع مختلف ماهی اسیپنسر یا سگ ماهی است که بصورت ماده ٔ غذایی در آمده است. لغت خاویار که در اکثر زبانهای اروپایی - باستثنای روسی یکی است، ظاهراً باید از ریشه ٔ ترکی یا تاتاری گرفته شده باشد (گرچه ترکها امروز آنرا خاویاه مینامند که محتملاً از کلمه ٔ کاویالا ایتالیائی مشتق شده است). بهترین نوع آن خاویاری است که در زمستان ساخته میشود و حفظ و نگهداری آن بسیار مشکل است. این نوع خاویار را که تا حدی شکل مایع دارد به زبان روسی ایکرا مینامند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خاویار در فرهنگ عمید

 • تخم خوراکی ماهی خاویار، به اندازۀ عدس، و به رنگ‌های زرد، خرمایی، خاکستری، یا سیاه که دارای آلبومین، مواد چربی، و مواد فسفری است. δ از خوراک‌های فاخر و گران‌قیمت است و بیشتر در روسیه و کناره‌های دریای خزر به‌دست می‌آید،
  تخم ماهی،
  ماهی * ماهی خاویار. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خاویار در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

خاویار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

خاویار در فارسی به عربی

تعبیر خواب

خاویار در تعبیر خواب

 • خاویار سکه های طلایی، دانه های مروارید، و قطعات جواهر است و دیدنش در خواب بسیار نیکو است. خاویار هرچه روشن تر باشد بهتر است. چنانچه در خواب ببینید خاویار می خورید ثروتی عظیم به شما می رسد. خریدن خاویار نیز همین تعبیر را دارد و داشتنش. خاویار در خواب از هیچ جهت بد نیست و خوب ترین وجه آن این است که ماهی را خودتان صید کرده باشید و خاویار را از شکمش بیرون بیاورید. این به نظر من برابر است با یافتن گنج.

  -. توضیح بیشتر ...
کالری خوراکی ها

خاویار در کالری خوراکی ها

فرهنگ فارسی هوشیار

خاویار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تخم انواع مختلف ماهی اسیپنسر یا سگ ماهی است که بصورت ماده غذائی در آمده است. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

خاویار در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید