معنی خانوم

خانوم
معادل ابجد

خانوم در معادل ابجد

خانوم
  • 697
حل جدول

خانوم در حل جدول

  • فیلمی از تینا پاکروان
نام های ایرانی

خانوم در نام های ایرانی

  • دخترانه، خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه بابعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه