معنی خاقان

خاقان
معادل ابجد

خاقان در معادل ابجد

خاقان
 • 752
حل جدول

خاقان در حل جدول

 • عنوان پادشاهان چین
 • لقب پادشاهان چین
فرهنگ معین

خاقان در فرهنگ معین

 • [تُر - معر. ] (اِ. ) لقبی برای پادشاهان چین و ترکستان. ج. خواقین. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

خاقان در لغت نامه دهخدا

 • خاقان. (اِ) لقب پادشاه ترکان و پادشاه چین. (شرفنامه ٔ منیری). پادشاه بزرگ از لغات ترکی است و در قدیم لقب پادشاهان چین و ترکستان بوده و حالا بر هر پادشاه اطلاق کنند. (غیاث اللغات) (آنندراج). پادشاه بزرگ ترک و آن اصلش خان خان است یعنی رئیس رؤسا. (مفاتیح العلوم خوارزمی). لقب پادشاه ترکان. (مهذب الاسماء). صاحب فرهنگ شعوری گوید: این لقب را بپادشاهان ترک داده اند چنانکه پادشاهان عجم را «کسری » و پادشاهان چین را «فغفور» و سلاطین روم را «قیصر» و پادشاه مصر قدیم را «فرعون » می گفتند اما مطلقاً بپادشاهان نیز اطلاق میشود. توضیح بیشتر ...
 • خاقان. (اِخ) ابن المؤمل بن خاقان. یکی از خطباء بوده است. (البیان و التبیین ج 1 ص 279). توضیح بیشتر ...
 • خاقان. (اِخ) ابن صبیح. یکی از راویان است و در عقدالفریداز او داستانی منقول است. (عقدالفرید ج 7 ص 196). توضیح بیشتر ...
 • خاقان. (اِخ) عبداﷲبن عبداﷲبن عبداﷲبن الاهتم از خطباء بوده است. (البیان و التبیین ج 1 ص 279 چ 2 حسن مندوبی). توضیح بیشتر ...
 • خاقان. (اِخ) تخلص فتحعلیشاه قاجار بوده است و بیت زیر از جمله اشعاری است که او برای باغ دلگشا ساخته و در آنجا خود را به این نام تخلص کرده است:
  دلگشایی یار زندان بلاست
  هر کجا یار است آنجا دلگشاست.
  (قاموس الاعلام ترکی ج 3).
  در مجمعالفصحاء ج 1 ص 23 این نام بصورت صاحبقران قاجار قوینلو ضبط شده است و در آن جا پس از شرح مفصلی از زندگانی وی نمونه هائی از اشعار او آمده است. براون آرد: هدایت تجدید حیات ادبی و بهبودی و سلامت ذوق شعری را از تشویق فتحعلیشاه دانسته است و نویسد خود او هم بتخلص «خاقان » اشعار میسرود و عده ٔ کثیری از شعراء را در دربار گرد آورد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خاقان در فرهنگ عمید

 • لقب پادشاهان چین و ترکستان
  پادشاه، شاهنشاه،
  در دورۀ قاجار، لقب بعضی از درباریان و نزدیکان شاه، مقرب‌الخاقان،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

خاقان در فارسی به ترکی

نام های ایرانی

خاقان در نام های ایرانی

 • پسرانه، خان بزرگ، امپراطور، لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه
فرهنگ فارسی هوشیار

خاقان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ترکی شاهنشاه (اسم) عنوانی است که بیاد شاهان چین و ترکان داده اند. جمع: خواقین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

خاقان در فرهنگ فارسی آزاد

 • خاقان، پادشاه- ملک (جمع:خَواقِیْن)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید