معنی حنا

حنا
معادل ابجد

حنا در معادل ابجد

حنا
 • 59
حل جدول

حنا در حل جدول

 • رنگ موی طبیعی

  مال بعضی ها رنگ ندارد

  یرنا

  یرنا، رنگ موی طبیعی، مال بعضی ها رنگ ندارد
  . توضیح بیشتر ...
 • یرنا
فرهنگ معین

حنا در فرهنگ معین

 • (حِ یا حَ) [ع. حناء] (اِ. ) درختچه ای است با برگ هایی شبیه برگ انار که گل هایش سفید و خوشبو است. برگ های آن را آسیاب کرده و به شکل گرد در می آورند و برای رنگ کردن موی سر، ناخن یا دست و پا به کار می برند. ،~ی کسی رنگ نداشتن کنایه از: از احترام و اعتن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

حنا در لغت نامه دهخدا

 • حنا. [ح َ] (از ع، اِ) حناء. وآن گیاهی است دارای برگ معروفی که بدان رنگ کنند.
  - امثال:
  دستش را در حنا گذاشت.
  فلانی حناش دیگر رنگی ندارد.
  - پای در حنا بودن، کنایه از راه رفتن بکندی است.
  - حنا بر کف کسی نهادن، کنایه از معطل و بیکار گردانیدن آنرا و این مثل پای کسی در حنا بستن بود. (آنندراج):
  منع حکمت دست گردون را نهد بر کف حنا
  در هر آن عزمی که از نوک قلم کردی خضاب.
  انوری.
  و در بعض نسخ است «منع حکمت دست گردون را حنا بر دست بست » و در این صورت دست مستدرک میشود. توضیح بیشتر ...
 • حنا. [ح َن ْ نا] (هندی، اِ) قبضه ٔ زین. || زین. (ناظم الاطباء).
  - حنای زین، در عرف همان چیز را گویند که پیش زین باشد و گاه فرودآمدن جلو اسب بدان بندند و در عرف هند هنا بتشدید نون خوانند. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

حنا در فرهنگ عمید

 • گَردی سبزرنگ که از گیاهی به همین نام به‌دست می‌آید و برای رنگ کردن پوست و مو به کار می‌رود،
  درختی کوچک با گل‌های سفید و معطر که از گَرد آن حنا تهیه می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

حنا در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

حنا در نام های ایرانی

 • دخترانه، گیاهی درختی که در مناطق گرمسیری می روید و گلهای سفید و معطر دارد. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

حنا در تعبیر خواب

 • اگر بیند حنا بر دست و پای خود می نهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین وی را کراهت بود و بعضی گویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند. اگر این خواب را کسی بیند که حنا بستن او را نشاید، دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • حنا بستن در خواب بر سه وجه است. اول: آرایش خویشان. دوم: ستر اهل بیت. سوم: غم و اندوه. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

حنا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خمیدگی، عمل خم شدن گیاهیست دارای برگ معروفی که بدان رنگ کنند گیاهیست دارای برگ معروفی که بدان رنگ کنند. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

حنا در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

حنا در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید