معنی حمد

حمد
معادل ابجد

حمد در معادل ابجد

حمد
 • 52
حل جدول

حمد در حل جدول

 • ستایش کردن، سوره ای که دو بار نازل شده است
 • مدح، ستایش
 • ستایش کردن
 • سپاس، ستایش، ثنا گویی
 • سوره ای که دو بار نازل شده است
 • مدح، ستایش، ستایش کردن، سوره ای که دو بار نازل شده است
مترادف و متضاد زبان فارسی

حمد در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تمجید، ثنا، ستایش، شکر، مدح، مدیحه، ستودن، ستایش کردن،
  (متضاد) هجو گفتن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

حمد در فرهنگ معین

 • (حَ) [ع.] (اِمص.) ستایش، ثناگویی.
لغت نامه دهخدا

حمد در لغت نامه دهخدا

 • حمد. [ح َ] (ع اِمص) ستایش و شکر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). نقیض ِ ذم و نکوهش. و حمد اعم است از شکر. سپاسداری. و به اصطلاح خاص بیان کبریا و جلال عظمت حق سبحانه تعالی را گویند و بعضی از محققان نوشته اند: حمد در لغت ثناگویی است بر جمیل و خوبی اختیاری کسی برای تعظیم وی اعم از آنکه جمیل و خوبی نعمت بوده باشد یا غیرنعمت، چنانکه گویی زید خوشنویس است و کتاب خوب میخواند و در اصطلاح فعلی است که آگاهی دهد از تعظیم منعم خواه به زبان باشد خواه به دل و خواه به دست و مدح آن است که ثنای به زبان باشد بر خوبی کسی که آن خوبی به اختیار او نباشد، چنانکه گویی زید در کمال حسن است. توضیح بیشتر ...
 • حمد. [ح َ] (ع مص) مَحمِدو مَحمَد و مِحمِدَه و مَحمَدَه. ستودن و شکر کردن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (تاج المصادر بیهقی). سپاس داری کردن. (المصادر زوزنی). || راضی شدن. || ادای حق کردن. (منتهی الارب). جزا دادن. (اقرب الموارد). || ستوده و موافق یافتن زمین را. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). || خشم گرفتن: حَمِدَ؛ خشم گرفت. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • حمد. [ح َ] (اِخ) (الَ. ) نام دیگر سوره ٔ سبعالمثانی و فاتحه الکتاب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

حمد در فرهنگ عمید

 • ستایش کردن، شکر کردن، ستایش، ستودن، ثناگویی، سپاس، شکر،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

حمد در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

حمد در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

حمد در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

حمد در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

حمد در فرهنگ فارسی آزاد

 • حَمْد، (حَمِدَ، یَحْمَدُ) سپاس و ثنا گفتن، شُکر کردن، نیکو داشتن، رضایت داشتن، غضب کردن بر کسی، اَداء حق کردن،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه