معنی حماقت

حماقت
معادل ابجد

حماقت در معادل ابجد

حماقت
 • 549
حل جدول

حماقت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

حماقت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ابلهی، بی‌مغزی، بلاهت، جهالت، جهل، حمق، خریت، سادگی، ساده‌لوحی، غفلت، کم‌خردی، کم‌عقلی، کودنی، نادانی، ناقص‌عقلی،
  (متضاد) دانایی، خردمندی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

حماقت در فرهنگ معین

 • (حَ قَ) [ع. حماقه] (اِمص.) کم خردی، بی خردی.
لغت نامه دهخدا

حماقت در لغت نامه دهخدا

 • حماقت. [ح َ ق َ] (ع اِمص) بلاهت. حمق. حماقه. گولی. بی عقلی. (غیاث از منتخب و کشف):
  این حماقت نه عجب باشد از آن ریش بزرگ
  هرکه را ریش بزرگ است خر وکوسه بود.
  ادیب.
  رجوع به حماقه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

حماقت در فرهنگ عمید

 • بی‌عقل شدن، فاسد شدن عقل و رٲی کسی،
  کم‌خردی، نادانی، بی‌عقلی،
  ساده‌لوحی،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

حماقت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

حماقت در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

حماقت در فارسی به انگلیسی

 • Asininity, Daftness, Dumbness, Fatuousness, Folly, Foolishness, Idiocy, Imbecility, Inanity, Insanity, Lunacy, Puerility, Senselessness, Silliness, Simplicity, Stupidity, Tomfoolery. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

حماقت در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

حماقت در فارسی به عربی

 • بلاهه، جنون، حماقه
فرهنگ فارسی هوشیار

حماقت در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

حماقت در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

حماقت در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید