معنی حماسی

حماسی
معادل ابجد

حماسی در معادل ابجد

حماسی
  • 119
حل جدول

حماسی در حل جدول

  • شعری که در وصف دلیران، جنگ ها و دلاوری های آنان باشد، اشعار رزمی. توضیح بیشتر ...
  • اپیک
مترادف و متضاد زبان فارسی

حماسی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • مربوط به‌حماسه، حماسه‌دار، پهلوانی، جزی
لغت نامه دهخدا

حماسی در لغت نامه دهخدا

  • حماسی. [ح َ سی ی] (ص نسبی) منسوب به حماسه: اشعار حماسی، اشعار رزمی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

حماسی در فرهنگ عمید

  • شعری که در وصف دلیران، جنگ‌ها، و دلاوری‌های آنان باشد،
کلمات بیگانه به فارسی

حماسی در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

حماسی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

حماسی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

حماسی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پهلوانی رزمی رزمیک (صفت) منسوب و مربوط به حماسه پهلوانی، (ادب) شعری که موضوع آن وصف جنگها و دلاوریها باشد. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

حماسی در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

حماسی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید