معنی حلبی

حلبی
معادل ابجد

حلبی در معادل ابجد

حلبی
 • 50
حل جدول

حلبی در حل جدول

 • ورق نازک آهنی که روی آن را با قلع پوشانده‌اند
 • ورق نازک آهنی که روی آن را با قلع پوشانده اند
فرهنگ معین

حلبی در فرهنگ معین

 • منسوب به حلب، ورقه آهنی که روی آن را با قلع اندود کنند تا در مقابل رطوبت محفوظ ماند. [خوانش: (حَ لَ) [ع - فا. ] (ص نسب. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

حلبی در لغت نامه دهخدا

 • حلبی. [ح َ ل َ] (اِ) تنکه. (یادداشت مرحوم دهخدا). فلزی که از آن لوح ها و صفحه ها کنند و از آن سماور ارزان قیمت و آفتابه و سینی و سطل و جز آن سازند. (یادداشت مرحوم دهخدا). یک نوع تخته ٔ آهنی که آنرا از قلعاندود نموده و سفید کرده تا در مقابل رطوبت محفوظ بماند. (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). || (ص نسبی) منسوب به حلب به معنی ساخته در شهر حلب و از مردم حلب. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
 • حلبی. [ح ُل ْ ل َ بی ی] (ع ص) سقاء حلبی، مشک دباغت یافته بگیاه حلب و آنرا سقاء محلوب نیز گویند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به حُلّب شود. توضیح بیشتر ...
 • حلبی. [ح َ ل َ] (اِخ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش سلدوز شهرستان ارومیه. ناحیه ای است واقع در دامنه و معتدل. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4). توضیح بیشتر ...
 • حلبی. [ح َ ل َ] (اِخ) ابراهیم بن محمدبن ابراهیم حنفی. از اکابر علمای عامه است که در شام و مصر فقه و حدیث و تفسیر را تکمیل کرده و سپس در استانبول به عنوان خطیب جامع سلطان محمد فاتح شهرت یافت. تألیفاتی دارد از آن جمله است: 1- شرح صغیر برکتاب منیهالمصلی سدیدالدین کاشغری. 2- شرح کبیر بر همان کتاب و این هر دو در استانبول چاپ شده است. 3- طبقات الحنفیه یا طبقات الفقهاء. 4- ملتقی الابحر، که یک دوره فقه حنفی است و در استانبول و قاهره بارها چاپ شده است. توضیح بیشتر ...
 • حلبی. [ح َ ل َ] (اِخ) علی بن ابراهیم بن احمدبن علی بن عمر ملقب به نورالدین بن برهان الدین قاهری شافعی (975- 1044 هَ. ق. ) صاحب سیره ٔ نبویه، از دانشمندان و مشایخ بزرگ بود. در مصر تولد و پرورش و وفات یافت. از شمس رملی حدیث نقل کرد. تألیفاتی دارد و از آنجمله است: انسان العیون فی سیرهالنبی المأمون، معروف به سیره ٔ نبویه در سه مجلد که آنرا از سیره ٔ شیخ محمد شامی تلخیص کرده و مطالب لطیفی بر آن افزوده است. رجوع به کشف الظنون و معجم المطبوعات شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

حلبی در فرهنگ عمید

 • ورقۀ نازک فلزی که از ترکیب روی و آهن ساخته می‌شود،
  [مجاز] = حلب
  [قدیمی] تهیه‌شده در حلب،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

حلبی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

حلبی در فارسی به عربی

 • رقائق المعدن، علبه، یستطیع
فرهنگ فارسی هوشیار

حلبی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • فلزی که از آن الواح و صفحه ها کنند و از آن سماور و آفتابه و سینی و سطل ارزانقیمت بسازند. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

حلبی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه