معنی حقه زدن

حقه زدن
معادل ابجد

حقه زدن در معادل ابجد

حقه زدن
  • 174
حل جدول

حقه زدن در حل جدول

  • بامبول زدن یا سوار کردن
لغت نامه دهخدا

حقه زدن در لغت نامه دهخدا

  • حقه زدن. [ح ُق ْ ق َ / ق ِ زَ دَ] (مص مرکب) حقه زدن بکسی. گول کردن او. او را فریفتن: هزار حقه میزند؛ هزار نیرنگ و فریب و مکر دارد. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

حقه زدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

حقه زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کلک زدن نارو زدن (مصدر) فریب دادن.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه