معنی حدس زدن

حدس زدن
معادل ابجد

حدس زدن در معادل ابجد

حدس زدن
  • 133
حل جدول

حدس زدن در حل جدول

  • گمان کردن، احتمال دادن
مترادف و متضاد زبان فارسی

حدس زدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پنداشتن، به‌قرائن در یافتن، در یافتن، گمان بردن، احتمال‌دادن، ظن بردن، برآورد کردن، تخمین زدن، گمانه زدن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

حدس زدن در لغت نامه دهخدا

  • حدس زدن. [ح َ زَ دَ] (مص مرکب) گمان کردن. پنداشتن. ظن بردن.

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

حدس زدن در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

حدس زدن در فارسی به انگلیسی

  • Conjecture, Divine, Estimate, Judge, Expect, Gauge, Guess, Imagine, Reckon, Suppose, Surmise, Suspect. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

حدس زدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

حدس زدن در فارسی به عربی

  • استنتج، تخمین، تخیل
فرهنگ فارسی هوشیار

حدس زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • انگاشتن گمان بردن (مصدر) دریافتن امری را گمان بردن: ((حدس میزنم که شما پیروز خواهید شد. )). توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

حدس زدن در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

حدس زدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید