معنی حدایق

حدایق
معادل ابجد

حدایق در معادل ابجد

حدایق
  • 123
حل جدول

حدایق در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

حدایق در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • باغ‌ها، باغچه‌ها، بوستان‌ها، حدیقه‌ها، روضات، روضه‌ها، گلزارها، گلستان‌ها، گلشن‌ها،
    (متضاد) صحاری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

حدایق در فرهنگ معین

  • (حَ یِ) [ع. حدائق] (اِ.) جِ حدیقه، باغ ها.
لغت نامه دهخدا

حدایق در لغت نامه دهخدا

  • حدایق. [ح َ ی ِ] (ع اِ) ج ِ حدیقه. رجوع به حدائق شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

حدایق در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید