معنی حایل

حایل
معادل ابجد

حایل در معادل ابجد

حایل
 • 49
حل جدول

حایل در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

حایل در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • رادع، فاصل، مانع، پرده، جلباب، حجاب، جداکننده، جانب، شایسته
فرهنگ معین

حایل در فرهنگ معین

 • مانع میان دو چیز، جداکننده. [خوانش: (یِ) [ع. حائل] (ص.)]
لغت نامه دهخدا

حایل در لغت نامه دهخدا

 • حایل. [ی ِ] (ع ص، اِ) رجوع به حائل شود.

 • حایل. [ی ِ] (اِخ) (چشمه ٔ. ) ابوعبیده و ابوزیاد گویند: چشمه ٔ آبی است در بطن مروت در سرزمین یربوع. ابوعبیده گوید:
  اذا قطعن حائلاً و المروت
  فأبعد اﷲ السویق الملتوت.
  (معجم البلدان ج 3ص 205).
  رجوع به حائل شود. توضیح بیشتر ...
 • حایل. [ی ِ] (اِخ) حفصی گوید: موضعی به یمامه است از بنی نمیر و بنی حمان از بنی کعب بن سعدبن زید مناهبن تمیم. و دیگران گفته اند: حایل در سرزمین یمامه از آن بنی قشیر است، و آن وادیی است که ابتداء آن دهناء است. ابوزیاد گفته است حایل موضعی است میان سرزمین یمامه و باهله، و آن سرزمین بزرگی است نزدیک سوفه و آن قطعه معروف است. (معجم البلدان ج 3 ص 205). توضیح بیشتر ...
 • حایل. [ی ِ] (اِخ) ابن کلبی گوید: وادیی است میان دو کوه بنی طیی ٔ. امروءالقیس گوید:
  ابت اجاءٌ ان تسلم العام ربها
  فمن شاء فلینهض لها من مقاتل
  تبیت لبونی بالقُرَیّه أمّنا
  و اسرحها غِبّاً بأکناف حائل
  بنوثعل جیرانها و حماتها
  و تمنع من رجال سعد و نائل.
  گویند عربی بیابانی به شهری مانده بود، پس میل بیابان خود کرد و در حنین دیار خویش این اشعار بسرود:
  لعمری لنور الاقحوان بحائل
  و نور الخزامی فی ألاء و عرفج
  احب الینا یاحمیدبن مالک
  من الورد و الخیری و دهن البنفسج
  و اکل یرابیع و ضب و ارنب
  احب الینا من سماناً و تدرُج
  و نص القلاص الصهب تدمی انوفها
  یحین بنا مابین قوّ و منعج
  احب الینا من سفین بدجله
  و درب متی ما یظلم اللیل یرتج. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

حایل در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

حایل در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

حایل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) آنچه که میان دو چیز واقع شود و مانع از اتصال آن دو گردد فاصل حجاب، جدا کننده. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

حایل در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید