معنی حاده

حاده
معادل ابجد

حاده در معادل ابجد

حاده
  • 18
حل جدول

حاده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

حاده در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بسته،

    (متضاد) منفرجه، باز، قائمه
فرهنگ عمید

حاده در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

حاده در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید