معنی جیپ

جیپ
معادل ابجد

جیپ در معادل ابجد

جیپ
  • 15
حل جدول

جیپ در حل جدول

  • اتومبیل صحرا
فرهنگ معین

جیپ در فرهنگ معین

  • [انگ. ] (اِ. ) نوعی اتومبیل محکم و سبک که برای گذشتن از جاده های ناهموار ساخته شده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جیپ در فرهنگ عمید

  • نوعی اتومبیل سبک و محکم که در جاده‌های ناهموار بهتر از اتومبیل‌های دیگر حرکت می‌کند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جیپ در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جیپ در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) نوعی اتومبیل محکم و سبک که از عهده حرکت در جاده های ناهموار برآید. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه