معنی جیوه

جیوه
معادل ابجد

جیوه در معادل ابجد

جیوه
 • 24
حل جدول

جیوه در حل جدول

 • عنصر شماره 80

  آبک

  سیماب

  مرکور

  نام یک عنصر شیمیایی با نماد Hg و عدد اتمی ۸۰ است. جیوه در زبان فارسی به معنی زنده و در زبان‌های دیگر نیز با نام‌های نقرهٔ زنده یا hydrargyrum هم شناخته می‌شود. در یونانی "hydr" به معنی آب و "argyros" به معنی نقره است. جیوه یک عنصر سنگین بلوک دی است و تنها فلزی است که در شرایط استاندارد دما و فشار مایع است. واژه جیوِه، زیوَه یا ژیوَه در پارسی میانه به صورت ژیوگ بوده‌است که از فعل زیویدن (شکل دیگری از زیستن) ساخته شده‌است و به معنای زنده است. توضیح بیشتر ...
 • ابک
 • آبک
 • سیماب
فرهنگ معین

جیوه در فرهنگ معین

 • (وِ) [معر. ] (اِ. ) سیماب، فلزی است نقره ای رنگ که از ماده معدنی شنجرف به دست می آید و گاهی به طور خالص در طبیعت وجود دارد. وزن مخصوصش 6/13 است که در دمای 357 درجه به جوش می آید و در تقریباً 40 زیر صفر درجه منجمد می گردد. [خوانش: [انگ. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جیوه در فرهنگ عمید

 • عنصری نقره‌ای‌رنگ که در حرارت متعارفی مایع می‌شود و در ۴۰ درجه زیر صفر منجمد می‌گردد. در ساختن بارومتر و برای جیوه دادن آیینه به‌کار می‌رود. از مادۀ معدنی سرخ‌رنگی به نام شنجرف به‌دست می‌آید. هرگاه شنجرف را حرارت بدهند جیوه به‌صورت بخار از آن خارج می‌شود و آن را در ظرف‌های مخصوص سرد می‌کنند و بعد جمع‌آوری می‌کنند. گاهی هم به حالت خالص در طبیعت پیدا می‌شود، سیماب، آبک، زیبق، مرکور،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جیوه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جیوه در فارسی به عربی

فرهنگ گیاهان

جیوه در فرهنگ گیاهان

گویش مازندرانی

جیوه در گویش مازندرانی

 • جان – حیات – زندگی
فرهنگ فارسی هوشیار

جیوه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • یکی از فلزات برنگ نقره در حرارت متعارفی مایع میشود، فرار
فارسی به ایتالیایی

جیوه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید