معنی جین

جین
معادل ابجد

جین در معادل ابجد

جین
 • 63
حل جدول

جین در حل جدول

 • شش بازاری
 • نوعی شلوار
 • شش بازاری، نوعی شلوار
فرهنگ معین

جین در فرهنگ معین

 • نوعی پارچه کتانی ضخیم و محکم که از آن لباس دوزند، شش عدد از هر چیز. [خوانش: [انگ. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جین در فرهنگ عمید

 • نوعی پارچۀ نخی ضخیم با بافت فشرده که معمولاً از آن جامۀ رو و به‌ویژه شلوار می‌دوزند،. توضیح بیشتر ...
 • نوعی نوشابۀ الکلی که از تقطیر دانه‌های تخمیر شدۀ غلات به‌دست می‌آید و با چیزهای خوشبو از قبیل دانۀ سرو کوهی یا ابهل یا پوست نارنج معطر می‌شود،. توضیح بیشتر ...
 • واحد شمارش کالا برابر با شش یا دوازده عدد، دوجین،
فارسی به انگلیسی

جین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جین در فارسی به عربی

عربی به فارسی

جین در عربی به فارسی

 • ژن , عامل موجود در کروموزوم که ناقل صفات ارثی است
گویش مازندرانی

جین در گویش مازندرانی

 • واحد شمارش خرمن کوبی
فرهنگ فارسی هوشیار

جین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • انگلیسی پنپالا: پنبه پاک کنی انگلیسی جاشاب نوشابه ای است که از چکش دانه های جاش (غلات) فراهم آید. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

جین در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید