معنی جین

فرهنگ معین

جین

نوعی پارچه کتانی ضخیم و محکم که از آن لباس دوزند، شش عدد از هر چیز. [خوانش: [انگ.] (اِ.)]

فرهنگ عمید

جین

نوعی پارچۀ نخی ضخیم با بافت فشرده که معمولاً از آن جامۀ رو و به‌ویژه شلوار می‌دوزند،

نوعی نوشابۀ الکلی که از تقطیر دانه‌های تخمیر شدۀ غلات به‌دست می‌آید و با چیزهای خوشبو از قبیل دانۀ سرو کوهی یا ابهل یا پوست نارنج معطر می‌شود،

واحد شمارش کالا برابر با شش یا دوازده عدد، دوجین،

حل جدول

جین

نوعی شلوار

شش بازاری، نوعی شلوار

شش بازاری

فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

عربی به فارسی

جین

ژن , عامل موجود در کروموزوم که ناقل صفات ارثی است

گویش مازندرانی

جین

واحد شمارش خرمن کوبی

فرهنگ فارسی هوشیار

جین

انگلیسی پنپالا: پنبه پاک کنی انگلیسی جاشاب نوشابه ای است که از چکش دانه های جاش (غلات) فراهم آید

فارسی به آلمانی

جین

Gin (m)

لغت نامه دهخدا

غله جین

غله جین.[غ َ ل َ / ل ِ] (ص) در لهجه ٔ طبری به معنی ابلق. رجوع به ابلق و واژه نامه ٔ طبری چ دکتر صادق کیا شود.


تله جین

تله جین. [ت َ ل َ] (اِخ) دهی از دهستان قاقازان است که در بخش ضیأآباد شهرستان قزوین واقع است و 356 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).


شیره جین

شیره جین. [رَ] (اِخ) دهی است از بخش مرکزی شهرستان سراب. سکنه ٔ آن 1913تن. آب از قنات. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

معادل ابجد

جین

63

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری