معنی جیم

جیم
معادل ابجد

جیم در معادل ابجد

جیم
  • 53
حل جدول

جیم در حل جدول

  • حب فرار
  • حرف فراری
  • حب فرار، حرف فراری
فرهنگ معین

جیم در فرهنگ معین

  • (اِ.) نام حرف ششم الفبای فارسی.، ~شدن گریختن، پنهان شدن.
فرهنگ عمید

جیم در فرهنگ عمید

گویش مازندرانی

جیم در گویش مازندرانی

  • ابزاری در خرمن گاه
فرهنگ فارسی هوشیار

جیم در فرهنگ فارسی هوشیار

  • دیباج و حرف پنجم عربی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه