معنی جیران

جیران
معادل ابجد

جیران در معادل ابجد

جیران
  • 264
حل جدول

جیران در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جیران در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

جیران در فرهنگ معین

  • (جِ) [ع.] (اِ.) جِ جار؛ همسایگان.
  • (جَ یا جِ) [تر.] (اِ.) آهو، غزال.
فرهنگ عمید

جیران در فرهنگ عمید

نام های ایرانی

جیران در نام های ایرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

جیران در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ترکی آهو (تک: جار) همسایگان، نگهبانان (اسم) آهو غزال. (اسم) جمع جار همسایگان. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

جیران در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید