معنی جید

جید
معادل ابجد

جید در معادل ابجد

جید
  • 17
حل جدول

جید در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جید در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بی‌آمیغ، خوب، خوش‌خیم، نیک، نیکو،

    (متضاد) بد، نکوهیده
فرهنگ معین

جید در فرهنگ معین

  • (جَ یِّ) [ع.] (ص.) نیکو، نیک. ج. جیاد.
  • (جِ) [ع.] (اِ.) گردن. ج. اجیاد و جیود.
فرهنگ عمید

جید در فرهنگ عمید

عربی به فارسی

جید در عربی به فارسی

  • خوب , نیکو , نیک , پسندیده , خوش , مهربان , سودمند , مفید , شایسته , قابل , پاک , معتبر , صحیح , ممتاز , ارجمند , کامیابی , خیر , سود , مال التجاره , مال منقول , محموله. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

جید در فرهنگ فارسی هوشیار

  • گردن خوب و نیکو خوب و نیکو
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید