معنی جیحون

جیحون
معادل ابجد

جیحون در معادل ابجد

جیحون
  • 77
حل جدول

جیحون در حل جدول

  • از رودهای ازبکستان
مترادف و متضاد زبان فارسی

جیحون در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

جیحون در فرهنگ معین

  • (جَ یا جِ) [ع.] (اِ.) رود، رودخانه.
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جیحون در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

نام های ایرانی

جیحون در نام های ایرانی

  • دخترانه، نام رودخانه ای در آسیای میانه
فرهنگ فارسی هوشیار

جیحون در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نهر بلخ که به خوارزم منتهی شود
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه