معنی جوعان

فرهنگ معین

جوعان

(جُ) [ع.] (ص.) گرسنه.

حل جدول

جوعان

گرسنه


جوعان ، جایع

گرسنه


گرسنه

جوعان

جوعان، جایع

فرهنگ فارسی هوشیار

جوعان

گرسنه (صفت) گرسنه.

معادل ابجد

جوعان

130

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری