معنی جوعان

جوعان
معادل ابجد

جوعان در معادل ابجد

جوعان
  • 130
حل جدول

جوعان در حل جدول

فرهنگ معین

جوعان در فرهنگ معین

  • (جُ) [ع.] (ص.) گرسنه.
فرهنگ فارسی هوشیار

جوعان در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه