معنی جهیدن

جهیدن
معادل ابجد

جهیدن در معادل ابجد

جهیدن
  • 72
حل جدول

جهیدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جهیدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

جهیدن در فرهنگ معین

  • (جَ دَ) (مص ل.) جست زدن.
فرهنگ عمید

جهیدن در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

جهیدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

جهیدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جهیدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جهیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • برجستن، پریدن روی زمین
فارسی به آلمانی

جهیدن در فارسی به آلمانی

  • Feder (f), Frühjahr (n), Frühling (m), Springen, Sprung (m)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید