معنی جهان بین

جهان بین
معادل ابجد

جهان بین در معادل ابجد

جهان بین
  • 121
حل جدول

جهان بین در حل جدول

فرهنگ معین

جهان بین در فرهنگ معین

  • (~.) (اِمر.) کنایه از: چشم، دیده.
فرهنگ عمید

جهان بین در فرهنگ عمید

  • بینندۀ جهان: چشم جهان‌بین،

    (اسم) [قدیمی، مجاز] چشم،
فارسی به انگلیسی

جهان بین در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جهان بین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) بیننده جهان آنکه یاآنچه دنیا را ببیند. ‎، چشم عین، چشم باطنی، فرزند، گردش کننده در اقطار عالم سیاح جهانگرد، روحی که در باطن آدمی نهفته است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید