معنی جهانی

جهانی
معادل ابجد

جهانی در معادل ابجد

جهانی
  • 69
حل جدول

جهانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جهانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • عالمگیر، دنیایی، دنیوی، کلی
فرهنگ عمید

جهانی در فرهنگ عمید

  • مربوط به جهان،

    بین‌المللی،

    (اسم) هریک از مردم جهان،
فارسی به انگلیسی

جهانی در فارسی به انگلیسی

  • Catholic, Cosmopolitan, Earthly, Ecumenical, Global, International, Universal, World, World-Wide, Worldly. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

جهانی در فارسی به عربی

  • عالمی، عالمیا، وباء
فرهنگ فارسی هوشیار

جهانی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) منسوب به جهان دنیوی امور جهانی، آنچه که بهمه جهان رسد: شهرت جهانی. ‎ -3 اهل دنیا مردم گیتی. جمع: جهانیان. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

جهانی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جهانی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید