معنی جهانگردی

جهانگردی
معادل ابجد

جهانگردی در معادل ابجد

جهانگردی
  • 293
حل جدول

جهانگردی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جهانگردی در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

جهانگردی در فرهنگ معین

فرهنگ عمید

جهانگردی در فرهنگ عمید

  • مسافرت و گردش در شهرهای دنیا، سیاحت، گردشگری،
فارسی به انگلیسی

جهانگردی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جهانگردی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جهانگردی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • در اقطار عالم سفر کردن سیاحت.
فارسی به ایتالیایی

جهانگردی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جهانگردی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید