معنی جهان

جهان
معادل ابجد

جهان در معادل ابجد

جهان
 • 59
حل جدول

جهان در حل جدول

 • گیتی
 • آفاق، دنیا، عالم، گیتی، روزگار، زمانه
مترادف و متضاد زبان فارسی

جهان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آفاق، دنیا، عالم، کره‌ارض، گیتی، روزگار، زمانه
فرهنگ معین

جهان در فرهنگ معین

 • عالم، دنیا، زمین. [خوانش: (جَ) [په.] (اِ.)]
 • (جَ یا جِ) (ص فا.) جهنده.
فرهنگ عمید

جهان در فرهنگ عمید

 • گیتی، دنیا، عالم، کیهان،
  کرۀ زمین،
  [مجاز] مردم دنیا،
  [قدیمی، مجاز] حیات، زندگی: سیاوش چو گشت از جهان ناامید / بر او تیره شد روی روز سپید (فردوسی۱: ۴۰۲)،
  * جهان ‌سوم: (سیاسی) مجموع کشورهای درحال‌توسعه. δ جهان اول، کشورهای بزرگ صنعتی غرب و جهان دوم، کشورهای بزرگ صنعتی کمونیست، پیش از فروپاشی شوروی سابق بوده است،. توضیح بیشتر ...
 • =جهاندن

  (صفت، قید) در حال جهیدن، جهنده،
فارسی به انگلیسی

جهان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

جهان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جهان در فارسی به عربی

نام های ایرانی

جهان در نام های ایرانی

 • پسرانه، دنیا، عالم، گیتی، کیهان، کیهان، عالم، گیتی، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانندملک جهان، جهان آفرین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

جهان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • عالم از زمین و کرات آسمانی، دنیا، گیتی، عالک ظاهر
فارسی به ایتالیایی

جهان در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جهان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید