معنی جهالت

جهالت
معادل ابجد

جهالت در معادل ابجد

جهالت
  • 439
حل جدول

جهالت در حل جدول

  • نادانی، بی خردی
فرهنگ معین

جهالت در فرهنگ معین

  • (جَ لَ) [ع. جهاله] (مص ل.) نادان بودن.
فرهنگ عمید

جهالت در فرهنگ عمید

  • ندانستن، نادان بودن،

    نادانی، بی‌خردی،
فارسی به انگلیسی

جهالت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جهالت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جهالت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نا دانستن، نادان شدن، نادان بودن
واژه پیشنهادی

جهالت در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید