معنی جهاد

جهاد
معادل ابجد

جهاد در معادل ابجد

جهاد
 • 13
حل جدول

جهاد در حل جدول

 • جنگ با کفار در راه خدا
مترادف و متضاد زبان فارسی

جهاد در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • غزا، غزوه، مقاتل، مجاهدت
فرهنگ معین

جهاد در فرهنگ معین

 • کارزار کردن، جنگیدن در راه حق، اصغر جنگ با دشمنان دین خدا، اکبر جنگ با نفس و تحمل رنج برای مبارزه با امیال نفسانی،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جهاد در فرهنگ عمید

 • (فقه) جنگ ‌کردن در راه دین حق،
  مبارزه،
  [قدیمی] کوشش کردن،
  * جهاد اصغر: [مقابلِ جهاد اکبر] (فقه) جنگ در راه دین،
  * جهاد اکبر: [مقابلِ جهاد اصغر] (فقه) جهاد یا جنگ با نفس، و ریاضت برای تزکیۀ نفس،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جهاد در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جهاد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • قصدی که بسوی دشمن کنند برای حرب او، کارزار کردن با دشمنان در راه خدا زمین سخت و بی گیاه زمین سخت و بی گیاه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

جهاد در فرهنگ فارسی آزاد

 • جَهاد، زمین سخت، صَحرا (جمع:جُهُد)،
 • جِهاد، (مَصدَرِ جاهَدَ) کوشیدن و جِدِّیّت نمودن- جنگیدن (با دیگران یا با نفسِ اَمّارِه)، قِتال- جنگیدن در راه دین- نثار جان و مال در دفاع از دین،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه