معنی جن زده

جن زده
معادل ابجد

جن زده در معادل ابجد

جن زده
  • 69
حل جدول

جن زده در حل جدول

فرهنگ معین

جن زده در فرهنگ معین

  • (جِ زَ دِ) [ع - فا.] (ص مف.) کسی که دچار صرع باشد، دیوانه.
فارسی به انگلیسی

جن زده در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جن زده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • بخوریده (صفت) پری زده آنکه مورد اذیت و آزار جنیان واقع شده، مصروع. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

جن زده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید