معنی جنین

جنین
معادل ابجد

جنین در معادل ابجد

جنین
  • 113
حل جدول

جنین در حل جدول

فرهنگ معین

جنین در فرهنگ معین

  • هرچیز پوشیده، موجودی که هنوز در رحم مادر به رشد خود ادامه می دهد. [خوانش: (جَ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جنین در فرهنگ عمید

  • فرزند هر‌ موجود مهره‌داری که در رحم یا تخم قرار دارد و پس از رسیدن به مرحلۀ خاصی از تکوین از جای خود خارج می‌شود، رویان،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جنین در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

جنین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جنین در فارسی به عربی

  • جرثومه، جنین، شرنقه
عربی به فارسی

جنین در عربی به فارسی

  • جنین , رویان , گیاهک تخم , مرحله بدوی
فرهنگ فارسی هوشیار

جنین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • هر چیز پوشیده و مستور
فارسی به ایتالیایی

جنین در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جنین در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید