معنی جنگیدن

جنگیدن
معادل ابجد

جنگیدن در معادل ابجد

جنگیدن
  • 137
حل جدول

جنگیدن در حل جدول

  • محاربه، مبارزه
  • نبرد کردن، جنگ کردن، رزم کردن
فرهنگ معین

جنگیدن در فرهنگ معین

  • (جَ دَ) (مص ل.) نبرد کردن، رزم کردن.
فرهنگ عمید

جنگیدن در فرهنگ عمید

  • جنگ کردن، نبرد کردن،
فارسی به انگلیسی

جنگیدن در فارسی به انگلیسی

  • Battle, Campaign, Contend, Fight, Strive, Struggle, War
فارسی به ترکی

جنگیدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جنگیدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جنگیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

جنگیدن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جنگیدن در فارسی به آلمانی

  • Kampf (m), Kämpfen, Raufen, Sich schlagen, Streiten, Wehren
واژه پیشنهادی

جنگیدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید