معنی جنگجو

فرهنگ عمید

جنگجو

جنگاور، دلیر و شجاع،

حل جدول

جنگجو

مبارز

پیکارگر

غازی

رزمنده

پیکارجو

محارب

رزمجو

رزم‌آور

فارسی به انگلیسی

جنگجو

Fighter, Warrior

فارسی به آلمانی

جنگجو

Krieger [noun]

واژه پیشنهادی

جنگجو

متحارب

خونی

رزمجو

فارسی به عربی

جنگجو

عسکری، محارب، مقاتل

فرهنگ فارسی هوشیار

جنگجو

رزم آور، مبارز

معادل ابجد

جنگجو

82

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری