معنی جنرال

فرهنگ معین

جنرال

(جِ نِ) [انگ.] نک ژنرال.

فرهنگ عمید

جنرال

=ژنرال

حل جدول

عربی به فارسی

جنرال

عمومی , جامع , همگانی , متداول , کلی , معمولی , همگان , ژنرال , ارتشبد

فارسی به عربی

ژنرال

جنرال


همگان

جنرال


ارتشبد

جنرال


متداول

جنرال، عادی

معادل ابجد

جنرال

284

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری