معنی جند

جند
معادل ابجد

جند در معادل ابجد

جند
  • 57
حل جدول

جند در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جند در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ارتش، خیل، سپاه، فوج، قشون، گند
فرهنگ معین

جند در فرهنگ معین

  • (جُ) [معر. گند] (اِ.) لشگر، سپاه، ج. جنود.
فرهنگ عمید

جند در فرهنگ عمید

  • سپاه، لشکر،
  • بیضه، خایه،
    * جندِ بیدَستَر (بیدست، بادستر): کیسه‌ای غده‌مانند در زیر پوست شکم‌ بیدستر (نر و ماده) که در طب قدیم برای رفع تشنج و دردهای عصبی به کار می‌رفت، هزدگند، آش‌بچگان، خزمیان،. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

جند در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

جند در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

جند در فرهنگ فارسی آزاد

  • جُنْد، لشکر- سپاه (جمع:جُنُود)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید