معنی جنجال

جنجال
معادل ابجد

جنجال در معادل ابجد

جنجال
 • 87
حل جدول

جنجال در حل جدول

 • هیاهو
 • شلوغ و مرافعه و داد و بیداد.
 • فیلمی از جوبی هارولد
 • شلوغ، مرافعه، داد و بیداد
مترادف و متضاد زبان فارسی

جنجال در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ازدحام، سروصدا، غوغا، فتنه، همهمه، هنگامه، هیاهو
فرهنگ معین

جنجال در فرهنگ معین

 • شور و غوغا، داد و فریاد، بحث و مجادله شدید همراه با شایعات. [خوانش: (جَ یا جِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جنجال در فرهنگ عمید

 • آشوب و ازدحام،

  فریاد و همهمه، شوروغوغا،
فارسی به انگلیسی

جنجال در فارسی به انگلیسی

 • Battle Royal Pl Battles Royal, Brouhaha, Carry-On, Commotion, Cram, Furor, Fuss, Hullabaloo, Hurly-Burly, Jangle, Kerfuffle, Noise, Noisiness, Pandemonium, Racket, Rambunctiousness, Row, Rowdiness, Tumult, Turmoil, Uproar, Whirl. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

جنجال در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جنجال در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ عوامانه

جنجال در فرهنگ عوامانه

 • شلوغ و مرافعه و داد و بیداد را گویند و اشخاص تند را نیز گویند که مدام داد و فریاد راه می اندازند مثلا گویند سید جنجال رسید و جنجال راه انداخت و یا جنجال بلند شد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید