معنی جنبیدن

جنبیدن
معادل ابجد

جنبیدن در معادل ابجد

جنبیدن
  • 119
حل جدول

جنبیدن در حل جدول

فرهنگ معین

جنبیدن در فرهنگ معین

  • حرکت کردن، لرزیدن. [خوانش: (جُ دَ) (مص ل.)]
فرهنگ عمید

جنبیدن در فرهنگ عمید

  • تکان خوردن، به حرکت آمدن، حرکت کردن،

    به لرزه درآمدن،
فارسی به انگلیسی

جنبیدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

جنبیدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جنبیدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

جنبیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

جنبیدن در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

جنبیدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید