معنی جنبی

جنبی
معادل ابجد

جنبی در معادل ابجد

جنبی
  • 65
حل جدول

جنبی در حل جدول

  • کناری، پهلویی
فرهنگ عمید

جنبی در فرهنگ عمید

  • کناری، پهلویی،
    [مجاز] فرعی، غیراصلی، جانبی: فعالیت‌های جنبی نمایشگاه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جنبی در فارسی به انگلیسی

  • Collateral, Fringe, Lateral, Side, Subsidiary
فارسی به عربی

جنبی در فارسی به عربی

  • طریق جانبی، فرع، قادم
فارسی به ایتالیایی

جنبی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جنبی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه