معنی جنبانیدن

جنبانیدن
معادل ابجد

جنبانیدن در معادل ابجد

جنبانیدن
  • 170
حل جدول

جنبانیدن در حل جدول

فرهنگ معین

جنبانیدن در فرهنگ معین

  • (جُ دَ) (مص م.) نک جنباندن.
فرهنگ فارسی هوشیار

جنبانیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) جنباند خواهد جنباند بجنبان جنباننده جنبانده) حرکت دادن تکان دادن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید