معنی جمیل

جمیل
معادل ابجد

جمیل در معادل ابجد

جمیل
 • 83
حل جدول

جمیل در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جمیل در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آراسته، پریچهر، خوب، خوبرو، خوشنما، خوش‌آیند، خوشکل، خوشگل، زیبا، زیبارو، شکیل، صبیح، قشنگ، ناز، نیکو، وجیه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

جمیل در فرهنگ معین

 • (جَ) [ع.] (ص.) زیبا، نیکو.
فرهنگ عمید

جمیل در فرهنگ عمید

 • زیبا، خوشگل،

  [مجاز] شایسته،

  خوب، نیکو،
فارسی به انگلیسی

جمیل در فارسی به انگلیسی

عربی به فارسی

جمیل در عربی به فارسی

 • زیبا , قشنگ , خوشگل , عالی , تاحدی , شکیل , خوش نما , خوب , بطور دلپذیر , قشنگ کردن , اراستن , صحنه ای , نمایشی , مجسم کننده , خوش منظر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

جمیل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خوب، زیبا، نیکو، نیکو سیرت، پیه گداخته
فرهنگ فارسی آزاد

جمیل در فرهنگ فارسی آزاد

 • جَمِیْل، خوب، نیکو، زیبا، (جمع:جُمَلاء) ایضاً: خوبی، نیکی، احسان، عمل پسندیده،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید